KARTAL ULULARARASI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİNİN TARİHÇESİ

KARTAL ULULARARASI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİNİN TARİHÇESİ

FESTİVAL:

a- Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi,

b- Genellikle yerel bir topluluk tarafından belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı

yörenin simgesi hâline gelmiş etkinlikler bütünüdür.

c- Belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde

düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik: (Antalya film festivali.)

d- Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik: ( Kiraz festivali)

e- Festivaller genelde doyasıya yemeklerin yendiği, çevrenin en güzel şekilde süslenip, temizlendiği olgulardır.

        Yukarıda; tanımı, anlamı, içeriği ve işlevi açıklanan festival olgusu bundan 38 yıl önce Kartal festivali olarak 

İlk kez 1977 yılında CHP'li Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ali Büklü döneminde başlamış ve 1977-1978 ve

1979 yılları sürdürülmüş ve sonra 1980 ihtilali nedeniyle 1980-1981-1982-1983 ve 1984 yıllarında yapılamamıştır.

         1985 yılında ANAP’lı Belediye Başkanı Sayın Ali Duranoğlu döneminde festival Uluslararası

festival unvanı alarak ki bu unvanı alabilmek için 5 yıl ard arda bu nitelikte festival yapmak şartı aranırken

o dönem yönetiminin özel çapası sonucu ULUSLARARASI KARTAL KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

( Uluslararası olunca BM, AB ve benzeri fonlar ile Kültür Bakanlığı gibi ilgili devlet kuruluşlarından ve

özel sektörden festival için önemli kaynaklar sağlanır ) olarak 1985-1986-1987 ve 1988 yıllarında devam etmiştir.

          1989 yılına tekrar Belediye Başkanı seçilen SHP' li Sayın Mehmet Ali Büklü, 1989-1990-1991-1992 ve

1993 yıllarında kartal festivallerini Uluslararası nitelikte devam ettirmiştir.

1994 yılında ve tekrar 1999 yılında Belediye Başkanı seçilen RP'li Sayın Mehmet Sekmen dönemi,

1994-1995-1996-1997-1998-2000-2001-2002 ve 2003 yıllarında Kartal festivalinin uluslararası özelliği terk

edilerek gerçekleştirilmiştir. 1999 yılında ise deprem nedeniyle festival yapılmamıştır.

          2004 yılında Belediye Başkanı seçilen AKP'li Sayın Arif Dağlar dönemi, 2004-2005-2006- 2007 ve 2008 

yıllarında da Kartal festivalinin uluslararası özelliği terk edilerek gerçekleştirilmiştir.

          2009 yılında Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sayın Dr. Altınok Öz döneminde, 2009,-2010 ve 2011 

yıllarında da Kartal festivalinin uluslararası özelliği terk edilerek gerçekleştirilmiştir.

         Bu güne kadar yapılan Festivallerin; hangi simge, anlam ve değerler adına yapıldığı konusunda açıklık

ve netlik yoktur. Festivallerde sergi ve sunumun dışında kültür ve sanat adına birçok etkinlikler yapılmalıdır.

Önceki festivallerde yapılan Altın Kartal Halkoyunları ve Halk Müziği Yarışması gibi ve benzeri etkinlikler

yer almalıdır. Ayrıca Festivalin, yılın hangi ayında ve günlerinde, yani haziranda mı, temmuzda mı, ağustosta mı ?

veya eylülde mi yapılacağı ve kaç gün süreceği belli edilmelidir. Festivaller Geleneksel hale getirilmelidir.

         Sayın Dr Altınok Öz döneminde ' Kartal Festivali Özüne dönüyor' diye afiş asıldığında Kartal halkı çok

sevinip ümitlenmişti ama hayal kırıklığına uğradı. 2011 öncesi iki festivalin 27. ve 28. festival olduğu unutuldu.

2011 Yılı 17-26 Haziran tarihlerinde yapılan festival 28. festival olarak ilan edildi. Hâlbuki 29. festival yapılıyordu.

2012 Yılında yapılan festival 29. festival olarak ilan edildi. Hâlbuki 30. festival yapılıyordu.

2013 Yılında yapılan festival 30. festival olarak ilan edildi. Hâlbuki 31. festival yapılıyordu.

2014 Yılında yapılan festivalin kaçıncı festival olduğu bile belirtilmedi ama. 32. festival yapılıyordu.

2015 Yılında Soma Maden faciası nedeniyle yapılamayan festival yapılmamıştır.

2016. 2017,2018 yıllarında ise çeşitli gerekçelerle Kartal Festivali yapılmamıştır.

          Kartal halkı; Dünyanın birçok ülkesinden ve Ülkemizin tüm yörelerinden halkoyunları ile halk müziği ve Türk

sanat müziği ile diğer müzik dallarının yer aldığı, Ülkemizin en ünlü sanatçılarının katıldığı ve bir çok ilklerin yaşandığı,

Dünyada ve ülkemizde örnek alınan ve en önemlisi Kartal halkına mal olan, Kartal ilçemizin simgesi haline gelen

Uluslararası Kartal Kültür ve sanat festivalini arıyor.

    KARTAL FESTİVALİNİN YAPILDIĞI YILLAR VE BELEDİYE BAŞKANLARI

    1977 01 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ MEHMET ALİ BÜKLÜ

    1978 02 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ MEHMET ALİ BÜKLÜ

    1979 03 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ MEHMET ALİ BÜKLÜ

    1980  0 12 EYLÜL İHTİLALİ NEDENİYLE FESTİVAL YAPILMADI

    1981  0 12 EYLÜL İHTİLAL YÖNETİMİ FESTİVALİ YAPILMADI

    1982  0 12 EYLÜL İHTİLAL YÖNETİMİ FESTİVALİ YAPILMADI

    1983  0 12 EYLÜL İHTİLAL YÖNETİMİ FESTİVALİ YAPIMADI

    1984  0 BELEDİYE BAŞKANI ANAP'LI ALİ DURANOĞLU, SEÇİLDİĞİ İLK YIL FESTİVAL YAPILMADI

    1985 04 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  ANAP’LI ALİ DURANOĞLU

    1986 05 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  ANAP’LI ALİ DURANOĞLU

    1987 06 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  ANAP’LI ALİ DURANOĞLU

    1988 07 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  ANAP’LI ALİ DURANOĞLU

    1989 08 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  SHP'Lİ MEHMET ALİ BÜKLÜ

    1990 09 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  SHP'Lİ MEHMET ALİ BÜKLÜ

    1991 10 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  SHP'Lİ MEHMET ALİ BÜKLÜ

    1992 11 FESTİVALBELEDİYE BAŞKANI,  SHP'Lİ MEHMET ALİ BÜKLÜ

    1993 12 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  SHP'Lİ MEHMET ALİ BÜKLÜ

    1994 13 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  RP’Lİ MEHMET SEKMEN

    1995 14 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  RP’Lİ MEHMET SEKMEN

    1996 15 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  RP’Lİ MEHMET SEKMEN

    1997 16 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  RP’Lİ MEHMET SEKMEN

    1998 17 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  RP’Lİ MEHMET SEKMEN

    1999  0 BELEDİYE BAŞKANI RP'Lİ MEHMET SEKMEN DEPREM NEDENİYLE FESTİVAL YAPILMADI

    2000 18 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  RP’Lİ MEHMET SEKMEN

    2001 19 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  RP’Lİ MEHMET SEKMEN

    2002 20 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  RP’Lİ MEHMET SEKMEN

    2003 21 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  RP’Lİ MEHMET SEKMEN

    2004 22 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  AKP'Lİ ARİF DAĞLAR

    2005 23 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  AKP'Lİ ARİF DAĞLAR

    2006 24 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  AKP'Lİ ARİF DAĞLAR

    2007 25 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  AKP'Lİ ARİF DAĞLAR

    2008 26 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  AKP'Lİ ARİF DAĞLAR

    2009 27 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ DR. ALTINOK ÖZ

    2010 28 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ DR. ALTINOK ÖZ

    2011 29 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ DR. ALTINOK ÖZ

    2012 30 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ DR. ALTINOK ÖZ

    2013 31 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ DR. ALTINOK ÖZ

    2014 32 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ DR. ALTINOK ÖZ

    2015 0 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI, CHP'Lİ  DR. ALTINOK ÖZ SOMA MADEN FACİASI NEDENİYLE YAPILMADI

 2016 0 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ DR. ALTINOK ÖZ YAPILMADI

 2017 0 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ DR. ALTINOK ÖZ YAPILMADI

 2018 0 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ DR. ALTINOK ÖZ YAPILMADI

 2019 0 FESTİVAL BELEDİYE BAŞKANI,  CHP’Lİ DR. GÖKHAN YÜKSEL YAPILMADI

1977 YILINDA BAŞLAYAN KARTAL FESTİVALİ 43 YILDA 32 FESTİVAL GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

11 FESTİVAL İSE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE YAPILMAMIŞTIR.