MÜKELLEFLERİN BİLMESİ GEREKENLER

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR Vergi Kanunlarında yaşanan hızlı değişimler MUHASEBE ve MÜŞAVİRLİK hizmeti veren biz MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERE aşağıdaki konularda Siz MÜKELLEFLERİMİZİ uyarıda bulunma ZORUNLULUĞU getirmiştir. Siz mükelleflerimizin ve biz MESLEK MENSUPLARININ CEZAİ duruma düşmememiz için aşağıdaki konulara ait …

SİGORTASIZ İŞÇİ KAZA GEÇİRİRSE NE YAPILMALI?

Sigortasız işçi kaza geçirirse ne yapılmalı? Değerli okuyucularım, günümüzde ağır işlerde, özellikle, inşaat, liman, gemi, maden, taş ocağı, yol ve fabrikalardaki benzeri ağır işlerde çalıştırılan işçilerimizin zaman, zaman karşılaşmış oldukları iş kazaları vücutta ağır uzuv kayıpları ve ölümlerle sonuçlanmaktadır. Bu durumda işçi veya ailesi…

ŞAHIS İŞYERİ AÇILIŞI İÇİN GEREKENLER

ŞAHIS İŞYERİ AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAK VE İŞLEMLER İkametgâh ilmühaberi 2 adet Nüfus cüzdan sureti ve fotokopisi 2 şer adet Kira kontratosu. 2 adet açılışı düşünülen tarih başlangıçlı olmalı (Gerekli bilgiler olursa büromuzda hazırlanabilir.) S.M.M. M Meslek sözleşmesi İşletme hesabına göre açılış yapılacaksa 400,00 Tl Bilanço hesa…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi