BİLİNMESİ GEREKEN ..!?

BİLİNMESİ GEREKEN ..!?

Toplum ve aile hayatımızdaki büyüklerimizin,

Tecrübe sahibi, yetişmiş, donanımlı ve birikimli insanlarımızın,

Her türlü sosyal ve kültürel alan ile meslek dalında söz sahibi olanların,

Ve Yetkili makam sahiplerinin;

Sözleri, söylemleri, bilgilendirmeleri, uygulamaları ile yaptıkları iş ve eylemler gerçek, doğru, adil ve ahlaki olmakla birlikte bilime, hukuka ve yasalara uygun olmalıdır.

Değilse buralarda olanların değeri, kişiliği, insanlığı ve adamlığı olmadığı gibi bulundukları yerleri de hak etmeyip boşuna işgal ediyorlar demektir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi