KARADENİZ KÜLTÜR EVİ’NİN VE DOĞU KARADENİZLİLER KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİNİN AÇILIŞI

KARADENİZ KÜLTÜR EVİ’NİN VE DOĞU KARADENİZLİLER KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİNİN AÇILIŞI

1985 Yılında üç dört Karadeniz delikanlısının Kartal’da sohbetleri esnasında ortaya koydukları ve Yöresi dışında ilk defa Kartal’ da yapılması fikri ile hayata geçen ‘KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ misyonuna uygun olarak, 1987 yılında 7 arkadaşımızla DOĞU KARADENİZLİLER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’ni Kartal’da kurduk. Derneğimiz yaklaşık 30 yıldır kiralık mekânlarda faaliyetlerini sürdüre gelmiştir.

DOĞU KARADENİZLİLER KÜLTÜR DERNEĞİ olarak bu gün itibariyle 1500 e yakın üyesi olan, ortalama yirmi yirmibeşbin kişilik katılımlarla Kartal’da 41 kez KARADENİZ YAYLA ŞENLİĞİ düzenlemiş ve ülkemizin birçok il ve ilçesi dışında Kıbrıs, ABD, Kanada ve AB ülkelerinin birçok şehrinde yapılmakta olan KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ ne de öncülük etmiştir. Ayrıca Derneğimizi örnek alan ülkemizdeki diğer yöre derneklerinin de benzer etkinlik yapmalarını teşvik etmiştir. Bu kültürel hareket halkımızın değeridir. Bu kültür değeri insanlarımızın bir araya gelmesine, kardeşçe kucaklaşmasına, barış ve huzur içinde bir arada yaşamasına vesile olmaktadır ki ülkemizin buna çok ihtiyacı vardır..

Bu gün artık Karadenizliler olarak rahatça etkinliklerimizi yapabileceğimiz ideale yakın bir mekâna sahip olmanın sevinç ve gururunu yaşamaktayız. Bu sevinç ve gururu bize yaşatan Kartal Belediye Başkanı Sayın Opr.Dr. Altınok Öz ve çalışma arkadaşlarına, Dernek Başkanımız Sayın Doç. Dr. Necmi KURT ve yönetim kuruluna, yardım ve destek veren, katkı sağlayan hemşerilere hepimiz ayrı ayrı teşekkür ederiz.

KARADENİZ KÜLTÜR EVİ ve DOĞU KARAENİZLİLER KÜLTÜR DERNEĞİ Genel Merkezinin açılışında şu hususlara dikkat çekmek isterim.

1- Bilgi verilip davet edilmesine rağmen açılışımıza katılmayan öncelikle üyelerimizin ve hemşerilerimizin bu duyarsızlığı ve vefasızlığı acil mazeretler dışında hiç bir gerekçe ile açıklanamaz. Umarım bundan sonra hem yöneticilerimizle, hem de üye ve hemşerilerimizle kısa mesaj, facebook gibi sanal teknolojik iletişim imkânları ile birlikte sıcak temaslar ile de haberleşir ve yakınlaşırız.
2- KARADENİZ KÜLTÜR EVİ projesi Karadeniz STK na tahsis edilmiş bir proje olmasına rağmen Kartal da bulunan 20 ye yakın Karadenizli STK lardan bir iki katılım dışında katılım olmaması düşündürücüdür. Belediye başkanımızın söylediği ve Dernek başkanımızın da açılışta dile getirdiği gibi bende buradan tekrar ediyorum: KARADENİZ KÜLTÜR EVİ olan bu yer Karadeniz konulu tüm STK larımızın ve hemşerilerimizin yeridir. Gelin yerinize sahip çıkın.
3- Derneğimizin bünyesinden yetişmiş olan Türkiye ve Dünyada ses getiren folklor gruplarımızın ( Rüzgar Topuklular ve Piryoz Halkoyunları gibi) açılışımızda hazır olmaları sağlanmalıydı ve Derneğimizin bu zenginliğini ortaya koymalıydık. Bu arada açılışımıza renk katan Maçkalılar Horon ekibine, Davul, Zurna, tulum ve kemençe sanatçılarımıza teşekkür ederim.
4- Derneğimiz bünyesinde ve çevresinde olan yöresel mahalli ve amatör sanatçılarımızın açılışımızda bir iki üç kişi dışında kimselerin olmaması herkes için bir kayıptır. 
5- Yeteri kadar genel ve yerel basın olmadığı gibi yöresel mahalli yayın yapan onca gazetemiz ve televizyonumuz varken bu açılışta olmamaları onlar içinde bizim içinde eksikliktir.
6- Açılış programında hamsinin yanında yöresel gıda, giyim, kuşam, takı ve benzeri el ürünlerimizin takdimi ve tanıtımı da yapılabilirdi.
7- Açılışımıza tek bir siyasi parti gerektiği gibi katıldı onlara teşekkür ediyoruz. Bu katılım içinde Belediye başkanımıza ayrıca teşekkür etmeliyiz. Zira iyi ki geniş bir katılım sağlanmış yoksa çok garip kalacaktık. Ama diğer siyasi partilerin ve siyasilerin katılmaması onlar içinde Derneğimiz içinde önemli bir eksikliktir.
8- Derneğimizin mevcut yönetim birimlerinde bulunanların çoğunun böyle bir açılışta olmayışı ayrıca düşündürücü ve üzücüdür.
9- 2015 Mart ayında Tahsisi tamamlanan KARADENİZ KÜLTÜR EVİ olan yerimize 2 veya 3 ay içinde taşınabilecekken mademki 7 ay beklendi acele etmeyip seçim sonrasına bırakılsaydı; daha organizeli, daha kapsamlı, daha zengin, daha geniş ve daha donanımlı bir katılımla açılış yapar birçok eleştiriye de maruz kalmazdık.
10- Derneğimizin de yeri olan KARADENİZ KÜLTÜR EVİ nin açılış programını yürütmek ve sunmak için koca Karadeniz’den kimseyi bulamadık mı? ki ilgisiz biri bu görevi yerine getirmiştir. ( O görevi yerine getiren arkadaşa elbette teşekkür ederiz. Derdimiz o değil.) 
11- 2009 yılından beri belediye başkanımız Sayın Opr.Dr.Altınok Öz ile Folklora yani halk bilimine en iyi desteğin KÜLTÜR EVLERİ tahsisi ile olabileceğini değerlendirmemiz ve çalışma yapmamız meyvesini vermiş önce Soğanlıkta BALKANLILAR KÜLTÜR EVİ açılmıştır. Sonra da KARADENİZ KÜLTÜR EVİ için Kartal merkezde 1.500 m2 lik bir arsa tahsisi ve proje çalışmaları yapılmıştır. (Kartal merkezdeki tamamen bizlere ait olacak olan yerden vazgeçilerek, milyonlarca lira tadilat bedeline mal olan mevcut yerin kiralık olarak tercih edilmesi, bizlerden ve Kartal belediye meclisinin bir grubundan gizlenmesi anlamlı ve manidar olduğu gibi etikte olmamıştır.) Belediye Başkanımız, Derneğimizin Kongre hazırlıklarının yapıldığı bir toplantıda da dile getirdiği gibi açılış konuşmasında KARADENİZ KÜLTÜR EVİ projesinin fikir sahibi ve bu projenin hayata geçmesi için ilk çalışmaları yapan bir kişi olarak benden bahsederek vefa göstermesi, bir gerçeğin ifadesi ve bir hakkın teslimidir. Belediye başkanımızın bu duyarlılığı neden yanlış olsun. Kaldı ki ben bu Derneğin iki üç kurucusundan biri, yıllarca yöneticisi, bir dönem başkanı ve daha da önemlisi derneğimizin misyonunu ve amaçlarını belirleyen nadir insanlardan birisiyim. Esas yanlış bu gerçeğin belediye başkanımızın dile getirmesine bırakılmasıdır. Bu vesile ile KARADENİZ KÜLTÜR EVİ için maddi manevi destek veren yardım eden birçok yöneticimiz, üyemiz ve hemşerimize de buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Birçok misyonu içinde barındıran DOĞU KARADENİZLİLER KÜLTÜR DERNEĞİ, birkaç kişi ile başladığı bu yolculuk sürecinde, cebinden, zamanından, ailesinden ve işinden fedakarlık ederek önceliği dernek çalışmalarına veren ve hiçbir maddi manevi, siyasi ve ekonomik rant hesabı yapmadan büyük bir fedakarlık ve özveri ile gayret gösteren bu zamana kadarki yöneticilerimiz, bazı üyelerimiz ve bazı hemşerilerimiz sayesinde bu gün hepimizin gururlandığı bir derneğimiz olduğunu bilmek durumundayız ve Bu bilinçle derneğimize sahip çıkıp destek vermeye devam etmeliyiz. 
Saygılarımla 
29. Ekim 2015
HASAN OKHAN OKUMUŞ

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi