KARTAL FESTİVALİ 2022

33. ULUSLARARASI KARTAL KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

ULUSLARARASI KARTAL HALKOYUNLARI FESTİVALİ

27 Ağustos 2022-01 Eylül 2022 Tarihlerinde; Kartal Meydanında ve iki mahallede, 15 yabancı Ülke Halkoyunları ekibi ve Kartalın yerli 7 dernek halkoyunları ekibi olmak üzere toplam 22 Halkoyunları ekibi, yaklaşık dokuz yüz folklorcu ve ülkemizin önemli sanatçılarının da sahne almasıyla Kartal Festivali yapıldı.

Kartal Festivalinin yapılmasına karar verip hayata geçiren Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’e ve görev alan belediye mensuplarına, Kartal da kurulu bulunan Derneklerimize ve Festivale katılan ülke gruplarını misafir eden Acıbadem Üniversitesine teşekkür ediyorum.

FESTİLVALE DAVETLİ KATILAN ÜLKELER     

 1. HIRVATİSTAN                                             
 2. GÜRCÜSTAN                                              
 3. KUZEY MAKEDONYA                              
 4. MISIR
 5. KIRGIZİSTAN  
 6. ROMANYA
 7. KUZEY MAKADONYA
 8. SIRBİSTAN
 9. BULGARİSTAN

                                    

TÜRKİYE (KARTAL’DA FAALİYET GÖSTEREN DERNEKLER)

 1. ANADOLU GELENEKSEL HALKOYUNLARI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ- ZEYBEK
 2. AKÇAABAT IŞIKLAR KÜLTÜR SANAT VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ –TRABZON/ AKÇAABAT
 3. DOĞU KARADENİZLİLER KÜLTÜR DERNEĞİ- RİZE/ HEMŞİN

4-   KARTAL FOLKLOR VE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ- MARDİN

 1. KARTAL TÜRİZM FOLKLOR DERNEĞİ-KARADENİZ

      6-    KARTAL ÇAVUŞOĞLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ- SİRTAKİ

 1. KARTAL MELODİ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-AYDIN

MİSAFİR OLARAK KATILAN ÜLKELER VE GRUPLAR

 1. ROMANYA- DANS WORLG BUCHAREST
 2. KANADA- LİTTLE EAGLES
 3. HIRVATİSTAN-CULTURAL ARTİSTİC PUTLAJ
 4. BOSNA HERSEK-JU SKUD
 5. BULGARİSTAN- SOFiA MUSİC GRUP
 6. BULGARİSTAN MONTANA FOLK DANCES GRUP

FESTİVALDE SAHNE ALAN SANATÇILAR

 1. FUNDA ARAR
 2. ZEYNEP BASTIK
 3. MUHARREM TEMİZ
 4. TOLGA SAĞ

Uluslararası Kartal kültür ve Sanat festivali 45 yıl önce 1977 de başladı. 12 Eylül 1980 ihtilali, Depremler, Soma faciası, şehitler ve benzeri nedenlerle 13 festival yapılamadı. Bu güne kadar 32 festival yapılabildi.

Festivalin markalaşmasına vesile olan, Kültür ve sanat alanında, ülkemizi yurtiçinde ve yurt dışında temsil eden kartallı Folklorcular olarak (Kazım Karadağ-Hasan Okhan Okumuş) Belediye Başkanımız tarafından davet edilip desteğimizin istenmesiyle görev aldık. Üstlendiğimiz görevi büyük bir özveri ile yapmaya çalıştık. Bu çalışmamızda, farklı emellere göre hareket edenlere aldırmaksızın, Kültür adamlığımız gereği, ideolojik, sosyal, kültürel ve siyasi vs farklı yaklaşım göstermedik. Maddi manevi hiçbir beklentimiz, isteğimiz ve talebimiz olmadı. Festivalde sorumlu olanların, Festival yetkilisi uzmanlar olarak bizlerin söylediklerini tam ifa edememeleri sonucu karşılaştığımız ve gördüğümüz eksiklikleri dile getirmeliyiz ki ilerideki festivallerimiz ideal, daha güzel ve amaca uygun olsun.

Festival için 33.Uluslararası Kartal Kültür ve Sanat Festivali diye yola çıkıldı. Çok geniş kapsamlı bu festival yerine, bilgimiz dışında, daha dar kapsamlı Uluslararası Kartal Halkoyunları festivali olarak broşürler hazırlandı.

Bilgimiz dışındaki bu değişiklik kafa karışıklığına sebep oldu. Sunucular 1.Uluslararası Kartal Halkoyunları festivali diye takdim etti. Ayrıca bir festivale uluslararası deniyorsa, dünyanın kabul ettiği adı ‘ Uluslararası Halk Dansları festivali’  adıdır. Bu eksiklik bir tarafa hazırlanan broşür kurumsal olmaktan da uzaktı. En önemlisi de 45 yılda 32 Festival yapıldı. 33. Festival diyerek kurumların devamlılığı sağlanmalıydı.

Festivalin Kartal Meydanda ve birkaç mahallede yapılması planlandı. Gösterilerin aynı saatlerde ve amaca uygun sahnelerde yapılması gerekir dediğimiz halde, mahallelerde gündüz ve mesai saatlerinde, güneşin altında ve yetersiz sahnelerde gösteriler yapılması nedeniyle çok az kartallı festivali izleyebildi. Ayrıca birçok folklorcu güneş altında zor anlar yaşadı, rahatsızlanıp hastaneye kaldırılanlar oldu. Cevizli meydanındaki etkinlik alanına konteynerler yerleştirilerek alanın yarısı kapatıldığı gibi görüntü kirliği oluştu. Festival programı belliyken konteynerler neden bir hafta sonraya bırakılmadı?

-  Tam bu noktada, genelde ülkemizin bir yanlışı ve yarası olan; Halkoyunlarına (Folklora ve Folklorculara) üvey evlat muamelesi yapılması sonucu gerektiği gibi değer ve önem verilmediğini görmek bizleri üzmüştür. Belediyemizin sınırları içindeki Folklor derneklerinin bu vesile ile maddi manevi desteklemesi önemliydi. Düşünülen maddi destek Derneklerimizin bu festivaldeki giderlerinin yarısını bile karşılamaktan uzak olduğu halde,(Festivaldeki diğer sanatçılara adeta servet aktarılırken),Kraldan fazla kralcı gibi davranan sorumlular, Derneklerin giderlerine karşılık düşünülen ödemeler için bin bir zorluklar çıkartılar ve sanki dilenciye karşılıksız para verircesine yaklaşmaları bir tarafa hala ödemeleri yapmadılar. Buna rağmen Derneklerimiz, Belediyemizin bu etkinliğinde yer almaktan memnun kaldılar.  

- Festival duyurularının, ilanlarının, afişlerinin ve davetlerin eksik olması nedeniyle Kartallılar festivali sahiplenemediler ve festivale katılım istendiği gibi olmadı.

- Genel ve yerel basın festivalle ilgili bilgilendirilip tanıtım ve haberleştirme için teşvik edilseydi, festivale farklı bir canlılık ve heyecan gelirdi. Fakat bu da yapılamadı. 

- Grupların gösterileri genel olarak üst düzeydeydi. Bu anlamda En iyi Performans, En iyi Müzik, En iyi Köstüm, En iyi Düzenleme gibi adlarla tüm gruplara onur plaketi verilebilirdi

- 33.Uluslararası Kartal Kültür ve sanat festivali yerine Uluslararası Kartal Halkoyunları festivali diye sunulan bu sanat ve kültür içerikli festivalde Belediyemizin kültür müdürlüğünün yer almaması düşündürücüdür.

- Yetkileri, görevleri ve sorumlulukları gereği, Kartal kent konseyi Uluslararası bu festivalde mutlak olmalıydı,

- Kartalı yöneten genel ve yerel tüm birimler yani kartal bürokrasisi ve belediye mensuplarımız (Birkaç görevli dışında) festivalde yoktu

- Uluslararası böyle bir festivalde olması gereken protokol Festivalde yer almadı.   

- Derneklerin, vakıfların, odaların, siyasi partilerin, sendikaların ve toplumun çeşitli kanaat önderlerinin davet edilmeleri ve festivale katılmaları sağlanmalıydı..

- Kartallı birçok esnaf, iş insanı, sanayici, ticaret erbabı ve armatör habersiz olduğu için festivale maddi manevi destekleri sağlanamadığı gibi festivale de katılmadılar

- Sonuçta on binlerce katılımcı ve izleyici olması gerekirken, beklenilen ve istenen kalabalık katılım olmamıştır.

-Ayrıca festival bünyesinde sanat ve kültür stantları ile birçok aktivite ve etkinlik yapılmalıydı.

- Halkoyunları gruplarının konaklamaları, gösteri alanlarına nakilleri, yeme içmeleri, İstanbul boğaz turu ve tarihi mekân gezileri ve benzeri tanıtımlar önemli eksiklikler olmadan Türk misafirperverliğine yakışır şekilde gerçekleşmesi memnuniyet verici olmuştur.

- Kartal festivalini örnek alan Bursa ve Büyükçekmece belediyeleri, Ülkemiz ve Uluslararası kültür  ve sanat alanında örnek yerlerini alarak ve değerleriyle zenginleşerek büyüdüler.

- Eksikliklerimizi görüp gidermemiz halinde Uluslararası Kartal Kültür ve sanat festivalinin de hak ettiği yeri alacağına inanıyorum.

- Bu inançla Festivalde emeği geçen herkese teşekkür eder Saygılar sunarım.

  10 Ekim 2022

   Hasan Okhan Okumuş

   Halkoyunları Uzmanı

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi