MESLEKİ YAZILAR

C- 21.11.2017 TARİHLİ FACEBOOK PAYLAŞIM YAZIM

MALİ MÜŞAVİR İŞVEREN SENDİKASI;

Kurumlarımızın, Mesleki Odalarımızın, Mesleki Derneklerimizin ve Mesleki Gruplarımızın,

- Rakibi değildir

- Alternatifi değildir

- Birinin tarafı hiç değildir.

Mesleğimiz için, Meslektaşımız için ve Ülkemizin gelişip kalkınması için, Kurumlarımızla, Mesleki Odalarımızla, Mesleki Derneklerimizle, Mesleki gruplarımızla ve Meslektaşlarımızla el ele, omuz omuza vererek hukuk içinde vatandaşlarımızın hakkını arayan yasal bir kuruluştur.

Verdiği mücadele hak, hukuk ve Mesleki itibar mücadelesidir.

Yetkililer, Sorumlular ve Görevliler işlerini yapmıyorsa, eksik yapıyorsa veya suistimal içindeyseler, işte tüm bu yanlışlara karşı Mali Müşavir İşveren Sendikası vardır ve var olmaya meslektaşlarımızla birlikte devam edecektir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B- 20.11.2017 TARİHLİ FACEBOOK PAYLAŞIM YAZIM

MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN KONUSU:

Madde:2-A’ ya göre..

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Demek ki neymiş, meslek yasamıza göre

1- Muhasebeyle ilgili tüm işlemleri ( smmm işleri)

2- Denetimle ilgili tüm işlemleri ( Bağımsız Denetçilik)

3- Tahkim ( sözleşmelerden doğan bir anlaşmazlıkta mahkeme yerine hakeme başvurma) bir nevi arabuluculuk,

4- Bilirkişilik vb işleri yapmaya yetkiliyiz.

Böyle olduğu halde, tekraren parayla eğitime ve sınava tabi tutularak belge alanlar, denetim, bilirkişilik vb işleri yapar demek ne demek oluyor?

Meslek odalarımız neden haklarımızı korumaz da bizlerin soyulmasına sessiz kalması bir tarafa kendisi de bizleri soyar?

Odalarımız sürekli mesleki eğitim yoluyla ihtiyaç duyulan konularda, görevli ve yetkili olduğu halde gerekli çalışmaları neden yapmaz da bizleri başka ellere muhtaç kılar? Kendiside vesayet altında kalır?

Böyle olunca ne mesleğin nede meslektaşın itibarı mı kalır?

İşte tüm bu sorunlarla birlikte toplumsal diğer sorunlar için Mali Müşavir İşveren sen; var ve gereklidir.

Meslektaşlarımızın da sendikamıza sahip çıkması en azından itibarımız için gereklidir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A- 15.11.2017 TARİHLİ FACEBOOK PAYLAŞIM YAZIM

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ, MALİ MÜŞAVİR İŞVEREN SENDİKASININ KAZANDIĞI DAVALAR VE GİRİŞİMLERİ

1- Devam Eden Sözleşmelerde Damga Vergisi İptali konusunda dava açıldı ve kazanıldı.

2- Nispi Aidatın İptali davası açıldı ve kazanıldı Adana SGK İl Müdürlüğünün meslektaşlarımızın sözleşmeleri üzerine haciz koyma girişimi engellendi.

3- Avrupa Birliği Delegasyonuyla temasa geçilerek AB projelerinde SMMM lerin harcama denetimi yapabilme şansı ortaya çıkartıldı

4- KOSGEB Projelerinde YMM denetiminin kaldırılarak Bağımsız Denetçilere verilmesi görüşmeleri tamamlandı.

5- 2015 yılında stajyer yeterlilik sınav sorularının çalınması olayı bizzat ispat edilerek BİMER e bildirildi. Böylece gençlerimizin hak edenlerinin meslektaş olmasının yolu açıldı.

6- 2015 yılında Ostim VD nin meslektaşlarımıza yüklemek istediği angarya protesto edilerek engellendi.

7- Bağımlı Çalışanların Ücretlerinin Tayininde Mahkemece sendika olarak Hakem Heyeti tayin edildik.

8- Adalet Bakanlığına Bilirkişilik konusunda itirazımızı yaptık.

AÇILAN VE DEVAM EDEN DAVALAR

1- Yeminli mali muşavirlerin beyanname BA BS gönderme, defter tutmalarının önlenmesi davası

2- E Birlik yazılımı iptali davası

3- Mesleki Yeterlilik Kurumu yeterlilik tebliği iptalidavası

4-3568 turmob yonetiminde YMM lerin ustunluklerinin yani ünlü 5/4 mad.YMM şartının iptali

5- BA BS Cezalar In İptali davası

6- Bağımsız denetim sendika KGK - ÇSGB

7- KGK Bağımsız Denetçi Belge İptal Dava

8- Basit usül ve işletme defteri VUK 31 Sirkü iptali davası

(Bunun anlamı şudur

1- İşletme defteri ile basit usulde defterleri meslek odaları tutamayacaktır.

2- Beyanname göndermede üst sınır tayini ile YMM lere verilen yetki kalkacaktır.

3- Avukatlar vergi beyanı gönderemeyecektir.

4- Şirketler vergi beyanı gönderemeyecektir.

5- Maliye Bakanlığı hazır beyan sistemi ile beyan alamayacaktır.

Söz konusu defterler Meslek mensupları tarafından tutulmak zorunda olacaktır.

Adı geçen vergi beyanları Meslek mensupları tarafından verilecektir.

Özetle hem itibarımız korunacak hem de hakkımız olanı alacağız demektir. )

Bu nedenle Meslek mensuplarını sendikamıza destek vermeye ve üye olmaya davet ediyorum.