ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKENLER

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKENLER
1 LİMİDET ŞİRKET İÇİN EN AZ BİR KİŞİ KURUCU
2 KURUCU KİŞİ İÇİN 2 ADET FOTOĞRAFLI İKAMETGAH SENEDİ
3 KURUCU  İÇİN  AYRICA 2 ADET  FOTOĞRAF
4 KURUCUNUN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOBİSİ
5 KURULACAK  ŞİRKETİN  YAPACAĞI  İŞLER- EN FAZLA ÜÇ ANA KONU
a- KONFEKSİYON
b- İNŞAAT-TURİZM
c- GİDA
6 KURULACAK  ŞİRKETİN  MERKEZ ADRESİ ( İLGİLİ MUHTAR'DAN TESPİTLİ)
ADRES      : ....................................................................................
MALTEPE/İSTANBUL
7 KURULACAK ŞİRKET İÇİN DÜŞÜNÜLEN SERMAYE ( En az 10.000.- TL )
SERMAYE : 75.000.- TL GİBİ
8 KURUCULARIN ŞİRKET HİSSELERİ (ÇOK ORTAKLI KURULUŞ İÇİN)
a- 25.000- ALİ KUMAŞ
b- 25.000- MEHMET ÖZTÜRK
c- 25.000- AHMET ATASOY
d-
9 ŞİRKETİN MÜDÜRLERİ KİM OLACAK
a- ÜÇ KİŞİ Her hangi ikisi birlikte veya ayrı ayrı
b- İKİ KİŞİ ALİ KUMAŞ- AHMET ATASOY tekbaşlarına veya birlikte
c- BİR KİŞİ ALİ KUMAŞ  tek başına

10

ŞİRKETİN SERMAYESİNE GÖRE YAKLAŞIK 3.000-TL NAKİT PARA

YUKARIDAKİ BİLGİ VE BELGELERDEN SONRA
1- ANA SÖZLEŞME HAZIRLANACAK VE KURUCULAR TARAFINDAN İMZALANACAK
2- ANA SÖZLEŞME NOTERE TASDİK ETTİRİLECEK
3- NOTERDEN KURUCULARIN 4'ER ADET N.CÜZDAN SURETİ
4- NOTERDEN ,KURUCULARIN İMZA BEYANLARI
5- NOTERDEN, ŞİRKET TESCİLİ İÇİN VEKALETNAME
6- BANKAYA SERMAYEYE GÖRE REKABET KURUMU PAYI ÖDENECEK
7- TİCARET SİCİLİNE, İSTENEN DİĞER BELGELERLE BİRLİKTE MÜRACAAT
TESCİL İŞLEMİNDEN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER
a- MÜDÜR İMZA BEYANI
b- VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ
c- SSK İŞLEMLERİ
d- BAĞ-KUR İŞLEMLERİ
e- YEVMİYE-KEBİR-ENVANTER-KARAR-ORTAK PAY DEFTERLERİ ONAYI
f- MÜHÜR YAPIMI
g- ŞİRKET İÇİN FATURA V.S RESMİ BELGELER VE VARSA YAZAR KASA İŞLEMLERİ
N0T : KURULUŞ İÇİN İSTENEN PARA TESCİL İŞLEMLERİNE KADAR YAPILAN İŞLER İÇİNDİR.
TESCİLDEN SONRA YAPILACAK İŞLERİN GİDERLERİ ŞİRKET TARAFINDAN KARŞILANIR